Czas na podsumowania - Szkoła z klasą 2.0

 

Wielkimi krokami zbliża się zakończenie programu „Szkoła z klasą 2.0”.  W ramach jego realizacji, na początku roku szkolnego 2016/2017 zapytaliśmy Was, co chcielibyście zmienić w naszej szkole, aby uczyło się Wam lepiej. Wszystkie głosy przeanalizowaliśmy i zaplanowaliśmy szereg działań, mających na celu poprawę jakości nauczania/uczenia się w Szkole Podstawowej nr 1. Wiele z nich już zrealizowaliśmy, kilka jest w fazie przygotowań.

 

 

W szkole rozpoczęto proces wprowadzania elementów oceniania kształtującego. Uczniowie otrzymują cele i kryteria sukcesu do lekcji oraz różnych sprawdzianów.  Działania te mają pomóc uczniom w osiągnięciu sukcesu dydaktycznego na miarę ich możliwości.

Z inicjatywy samorządu uczniowskiego powstał pomysł, aby włączyć najzdolniejszych uczniów w pomoc tym, mniej zdolnym. Zakładaliśmy, że zgłosi się około 20 ekspertów z różnych przedmiotów. Zaangażowanie uczniów przerosło nasze wszelkie oczekiwania, ponieważ wyznaczono 70 zdolnych osób chętnych do dzielenia się wiedzą. Ich lista znajduje się na tablicy Samorządu Uczniowskiego. Gratulujemy zapału! W najbliższym czasie przeprowadzą oni zajęcia w swoich klasach.

Największym zainteresowaniem cieszył się projekt zaadaptowania sali nr 17 na salę marzeń. W konkursach plastyczno-informatycznym i plastyczno-technicznym wzięło udział 137 uczniów. W plebiscycie szkolnym na najciekawszy projekt oddano 515 głosów, a na makiety 297. Prowadziliśmy szkolną akcję charytatywną na rzecz adaptacji sali 17, w wyniku której  pozyskano środki finansowe w wysokości 6386,83 zł. Poza tym zgromadziliśmy: 57 gier, 10 książek, 2 słowniki, 2 lupy, ołówki, zestaw pomocy dydaktycznych z wydawnictwa Nowa Era.

Do akcji włączyliśmy Rodziców. Pani Joanna Zarzecka przygotowała wizualizację sali, zgodną z oczekiwaniami uczniów. Pan Krzysztof Gacki przygotował instalację elektryczną. Obecnie planujemy rozpocząć prace tynkarskie.

 

            Do końca roku szkolnego 2016/2017, planujemy:

- zakup luster do łazienek;

- stworzenie w bibliotece oraz przed biblioteką kącika czytelniczego - zakup 3 puf i stolika;

- zagospodarowanie korytarzy - zwiększenie liczby miejsc do siedzenia na korytarzach: przynajmniej po dwie ławki na każdym piętrze,

- zakończenie remontu sali nr 17;

- zakup przynajmniej 2 stolików i 6 krzeseł oraz rzutnika krótkoogniskowego do sali nr 17.

Możemy pochwalić się, że nasze działania zostały zauważone i docenione przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, organizatora programu „Szkoła z klasą 2.0” .Otrzymaliśmy zaproszenie do Warszawy na VII Ogólnopolski Festiwal Szkoły z Klasą, który odbędzie się 3 czerwca 2017 r. To ogromne wyróżnienie i zaszczyt, że będziemy mogli zaprezentować nasze działania szkołom z całej Polski.

Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie. Liczymy na dalszą pomoc. Mamy nadzieję, że rok szkolny 2017/2018 rozpoczniemy już w nowej, wymarzonej przestrzeni szkolnej.

Zespół Szkoły z klasą 2.0

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2011 SP 1 w Piszu. All Rights Reserved.