"BEZPIECZEŃSTWO I ROZWAGA- TEGO OD CIEBIE KAŻDY WYMAGA!"

Zainteresowanie tematem bezpieczeństwa, właściwego zachowania i prawidłowego postępowania od lat najmłodszych, było celem XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży, któremu w tym roku przyświecało hasło "Bezpieczeństwo i rozwaga- tego od Ciebie każdy wymaga!".

Konkurs, którego głównym organizatorem jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, skierowany był do dzieci i młodzieży z całej Polski. 36 uczniów naszej szkoły wzięło udział w tym konkursie.

Eliminacje powiatowe do konkursu przeprowadzili 23 marca 2015 r. pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Piszu. Komisja konkursowa etapu powiatowego przyznała nagrody w kategoriach określonych w regulaminie następującym uczniom naszej szkoły:

I GRUPA - UCZNIOWIE KLAS 1-3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

I miejsce - MACIEJ WILK,

V miejsce - KATARZYNA ŁAZARCZYK,

II GRUPA - UCZNIOWIE KLAS 4-6 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

III miejsce - HUBERT DZWONKOWSKI,

Prace wyróżnione:

1. ALEKSANDRA PODSIAD,

2. PATRYK ŁAZARCZYK.

Wyróżnionym gratulujemy, a laureatom życzymy sukcesów w dalszym, wojewódzkim etapie konkursu!

Izabela Bednarczyk

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2011 SP 1 w Piszu. All Rights Reserved.